Projektredovisning i skolmiljö

 

 

 

 

Ett visuell bilaga till en skriftlig dokumentation. Projekt som jag genomförde på slöjdlärarutbildningen 2005.

Tanken var att med bild och ljud visualisera den känsla jag ville att bänken skulle förmedla.

Hem