0001

Det finns många editeringsprogram där ljud och bild läggs ihop till en enhet. De är i stort sett lika upplagda. Finns säkert många åsikter om detta. Jag föredrar iMovie. För min del tycker jag att det är lätt att arbeta med.

Jag har använt iMovie och Moviemaker i denna hemsida.

Kanske ett sätt att göra redovisningar i skolan ett samarbete över ämnesgränserna. Ett exempel på redovisning av ett arbete på slöjdlärarutbildningen.

Videofilen: Linjen som konstruktion.

Jag har alltid varit intresserad av musik. För 24 år sidan började jag med att lära mig att spela piano. Jag höll på ett tag men upptäckte så småningom att det krävdes mycket tid för att gå vidare och jag fick göra ett val mellan bildspråket och musiken.

Nu finns det Garageband ett mycket bra program om man vill skapa musik.

I de videor på denna hemsida där det finns musik, är musiken programmerad i Garageband.

Photoshop är ett välkänd bildbearbetnigns-program lämpat för CG. Jag har arbetat en del med det. Man kan göra otroligt mycket med programmet men jag återkommer till min syn på det rena hantverket med papper och penna.

Det finns en härlig känsla i att hålla pennan och styra den över papperet. Känna motståndet i pappersytan. Jag tycker den känslan i fingrarna är viktig i arbetet. Mer finstämd än tangentbord, ritplatta och mus.

Jag är med detta inte någon motståndare till datatekniken. För mig är det ett arbetsredskap som skall användas till det som den tekniken är bra på att utföra.

Denna hemsida är byggd i Macromedia Dreamweaver. Det är ett mångsidigt program för att skapa hemsidor.

Dreamweaver är det WEB-byggareprogram som jag börjat använda. Jag upplever det som lätt att använda i och med att jag har möjlighet att både arbeta i Designläge och Kodläge.

 

 

iSpace är ett program som används mellan TrueSpace och Dreamweaver. Man kan modulera upp modeller i TrueSpace som exporteras till iSpace där sidan byggs upp. Sidan exporteras vidare till Dreamweaver

Den här sidan är byggd på detta sätt. Rubrik, knappar till vänster och flygplanet är modulerade i True Space.

Sätt markören på flygplanet och klicka ...

I Microsoft windows finns flera lättanvändliga program:

Word som idag är ett naturligt att skriva i.

I min nuvarande anställning som lärare har jag använt Powerpoint mycket som redovisningsform. Det viktiga är att eleven får ämnesöverskridande kunskaper på samma gång som denne lär sig powerpoint. Jag har då samarbetat med andra ämnen som historia, musik "musikvideo" och andra temaarbeten. Det är ett lätt program att hantera och ger ett proffsigt intryck om man har grundläggande kunskaper om layout.

Eleverna har också använt Audiacity för ljudläggningen av sina presentationer.

Jag tycker det är fascinerande vad man åstadkomma med CG. Jag har sedan jag gick en kurs i realtidsmodulering varit nyfiken på tekniken.

För mig är denna teknik bara en ny spännande teknik i min "verktygslåda". I lådan finns redan många estetiska tekniker. Den enkla grunden med blyertspennan, kolteck-ningen, tusch, torrpastellen, akvarellen, oljemålningen osv.

Med True Space kan man komma lsångt i att modulera up 3-D miljöer i datorn.

Klicka här för exempel på arbetsgång:

Och här för pågående projekt:

I all estetisk verksamhet ingår det rena hantverket; t ex i bild och slöjd handens arbete med materialen som är en viktig form för att öka ögats iaktagelseförmåga, att fundera över hur ser verkligen ut och varför ser det ut som det gör. Det finns också möjlighet för fantasin att spela.

Jag ser estetiskt skapande som en process som startar med tankarna: Vad vill jag göra? Hur skall jag komma till målet? När jag väl är klar med processen kommer den viktiga utvärderingen. Hur skall jag ta tillvara mina erfarenheter från mitt projekt? Det här är egentligen en process som finns i alla verksamheter men i bild och slöjd går det att visualisera denna arbetsgång mycket väl. Det är att lära sig en process som medför lärande.

Mer detaljerad information om processen här


Jag tycker det är fascinerande vad man åstadkomma med CG. Jag har sedan jag gick en kurs i realtidsmodulering varit nyfiken på tekniken.

För mig är denna teknik bara en ny spännande teknik i min "verktygslåda". I lådan finns redan många estetiska tekniker. Den enkla grunden med blyertspennan, kolteckningen, tusch, torrpastellen, akvarellen, oljemålningen osv.

True Space är ett program för att modulera up 3-D miljöer i datorn.

Klicka här för exempel:

Länk till Caligari

 

Julgranskula