Det krävs en planering för genomförandet. Där finns flera frågor att svara på bla:

Som estetlärare måste jag ha en sådan långsiktig planering för att nå målen i Kursplanen. För teknikern, ekonomen, och företagsledaren krävs också denna planering för att genomföra sitt arbete.

Genomförandet innebär helt enkelt att man följer den planering som man ställt upp. Det kan också redan i denna situation vara bra att föra en dokumentation på hur det går att följa planeringen och om genomförandet. Omfattningen av denna dokumentation beror helt på projektets storlek och ibland behövs den inte alls. Det får bedömmas från fall till fall.

Slutligen är man klar med projektet. Det har blivit ett resultat. Målet som man satte från början kanske inte är uppnått. Förutsättningarna kan ha förändrats, nya fakta har dykt upp under processen eller att man har fått byta mål och detta leder till den viktiga biten i projektet; utvärderingen.

Utvärdering innebär reflektion över genomfört projekt. Här finns frågor att ställa sig som:

Utvärderingen är viktig eftersom det är av den man kan ta störst lärdom. För mig som lärare är denna process viktig. Utvärderingen av min planering. Jag måste se till mina elever når målen i Kursplanen.

 

Ur bearbetningssynpunkt kan dokumentationen vara av betydelse. Man skriver ner sina tankar och i och med det blir de reella och kan reflekteras över.

Jag ser för egen del att det är viktigt för mig att föra en dokumentation över mitt arbete som lärare. Jag måste redan när jag får en elev tänka på sikt att eleven når kursplanens mål. Detta arbete spänner över många år och då måste jag kunna gå tillbaka och se dels hur min undervisning utfallit och om har jag hunnit gått igenom nödvändiga moment.

För mig är elevens dokumentation viktig för att få insyn i elevens lärande.

HEM
 
 
 

Inom de flesta yrken ingår en process som på något vis bör vara strukturerad

Den struktur jag redovisar här är den arbetsmetod som jag så långt som möjligt använder i min verksamhet som lärare. Jag anser det är en planering som gäller för de flesta andra yrkesgrupper som eltekniker,tekniker, lärare, skolledning osv.

Ett estetisk projekt börjar alltid med ett krav eller en idé. Att göra en WEB-sida åt en kund eller att jag vill göra ett hantverkverksarbete.

I denna fas finns också mer eller mindre antal krav som skall uppfyllas. För bilreparatören är det kanske att laga en krockskada så att bilen blir som ny igen. Eller kravet kanske bara är att den skall bli precis körbar. För en individ med estetisk verksamhet är kraven annorlunda. Det är viktigt att ställa upp dessa krav för att nå nästa steg som är målet.

Hur vill jag att målet skall se ut? Var vill jag hamna i slutändan?

Det kan vara ett vagt eller ett mycket precist mål. Målet skall uppfylla de krav som ställs. Målet för bilreparatören är vad kunden ställer för krav på reparationen. Läraren har kursplanernas mål att uppfylla. I estetisk verksamhet finns det också mål att uppfyllas som måste definieras innan man börjar

.

Julgranskula