Hantverkssidan

 

 

En sida text i ett CV säger kanske en del om en sökande om man läser den faktiska texten eller läser mellan raderna. Jag känner att jag inte kan tillfullo kan beskriva min personlighet eller kunskaper på en sida i ett CV. Därför finns denna WEB-sida som ett komplement och bilaga.

Mina arbeten som jag visar på dessa sidor är en liten del av mina kunskaper i estetiskt arbete.

Från de traditonella verktygen pennan, penseln och färgern till arbetet med datorn.

Klicka till höger eller vänster.

 

 

Digitala sidan